OSNOVNE ZNAČAJKE PROGRAMSKIH RJEŠENJA

 

POSTOJANOST
Od 1987 . godine nazočni smo na tržištu sa svojim programskim rješenjima.
TEHNOLOGIJA
Programski paketi su razvijeni koristeći najsuvremenije Microsoft Visual Studio alate. Baza podataka je najsuvremenija i najbrža baza podataka u svijetu - Microsoft SQL Server .
SIGURNOST
Sigurnost pristupa podacima je zagarantirana koristeći Windows sigurnost, sa jednostavnim definiranjem prava rada i pregleda sa podacima.
DOKUMENTACIJA
On-line pomoć sa preko 1500 stranica uputa. Korisnik ga poziva po potrebi i dobiva pomoć o trenutno započetom poslu.
AUDIO VIZUALNE UPUTE
Preko 6 sati audio - vizuelnih uputa o radu sa programima
PODRŠKA
Telefonska (on- call) podrška tokom radnog vremena
KLJUČ U RUKE
Nudimo kompletnu uslugu: Projektiranje-Inžinjering / Računala / Umrežavanje / Programska rješenja / Obuka / Održavanje - podrška
PRILAGOĐENOST
Svako programsko rješenje postoji u tri verzije: Standard, Professional i Enterprise - prilagođeno ekonomskim mogućnostima i zahtjevima kupca. Postoje verzije za vođenje više firmi i za knjigovodstvene servise.