Direktor: mr Nenad Rajić dipl. ing.

kontakt telefoni: +387 30 710-711, 712-710, 713-791, 712-751

lok. 23, 29

 

 

Zamjenik direktora, odjel - nabava / prodaja: Snežana Rajić dipl. ing.

kontakt telefoni: +387 30 710-711, 712-710, 713-791, 712-751

lok. 25, 26

 

 

Odjel prodaje: Filip Rajić

kontakt telefoni: +387 30 710-711, 712-710, 713-791, 712-751

 
lok. 24

 

 

Servis računala: Bojan Lovrić

kontakt telefoni: +387 30 710-711, 712-710, 713-791, 712-751

lok. 32

 

Servis računala: Ivan Taraba

kontakt telefoni: +387 30 710-711, 712-710, 713-791, 712-751

lok. 33

 

 

Servis kopir aparata i printera: Mladen Rajić

kontakt telefoni: +387 30 710-711, 712-710, 713-791, 712-751

lok. 28

 

 

Knjigovodstvo: Ivana Taraba

kontakt telefoni: +387 30 710-711, 712-710, 713-791, 712-751

lok. 20

Knjigovodstvo: Borislava Ilić

kontakt telefoni: +387 30 710-711, 712-710, 713-791, 712-751

lok. 22