Programski paketi koji se koriste u većini poduzeća su:

 • Financijsko knjigovodstvo
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Materijalno - robno knjigovodstvo
 • Izlazni računi
 • Ulazni računi
 • POS maloprodaja
 • POS restoran - caffe
 • Maloprodaja
 • Obračun osobnih dohodaka - plaća
 • Osnovna sredstva
 • Blagajna
 • Evidencija i ispis vrimana
 • Radni nalozi za proizvodnju - servisiranje
 • Predračuni
 • Kontakti - evidencija kontakta sa kupcima - dobavljačima
 • Matični ured

 

 

 

 

 

DJELOMIČNI SPISAK PODUZEĆA KOJI KORISTE NAŠA PROGRAMSKA RJEŠENJA U FINANCIJSKOM POSLOVANJU  

 

"AF COMMERCE" KREŠEVO
"GRADSKA LJEKARNA" ŽEPČE
"OSNOVNA SKOLA KAONIK
"AUTOLINE" D.O.O. SARAJEVO
"GRAMAT" ŽEPČE
"OSNOVNA ŠKOLA "13.RUJAN" JAJCE
"AUTO KLUB "VITEZ" VITEZ
"GRAND MS" D.O.O. VITEZ
"P&B AUTOMATICA" JAJCE
"AUTODIJELOVI MATOŠEVIĆ" STARA BILA
"GRAND" BUSOVAČA
"PALAVRA-TRANS" D.O.O. TRAVNIK
"AUTO-SLIŠKO" ŽEPČE
"GRIJANJE" JP KAKANJ
"PETROVIĆ PROMET" D.O.O. BUSOVAČA
"BOJANIĆ" D.O.O. JAJCE
"GUDELJ S" VITEZ
"PINK PANTER" D.O.O. KLJUČ
"BABIĆ" DOO JABLANICA
"HERC MB" D.O.O. POSUŠJE
"PGM" D.O.O. BUSOVAČA
"BADEM" D.O.O. KISELJAK
"HER-EX" VITEZ
"PERKOVIĆ" D.O.O. BUSOVAČA
"BAZAR" KONJIC
"HORIZONT" VITEZ
"PRO MEDICA" D.O.O. BUGOJNO
"BAS BAZAR" SARAJEVO
HOTEL "VITEZ" D.O.O. VITEZ
"PAM-COMMERCE" VITEZ
"BEST" UTP NOVI TRAVNIK
"HAMING" T.R. SANSKI MOST
"PANDA-COMERC" DOO BIHAĆ
"BILIĆ" NOVA BILA
"HORIZONT-INVEST" VITEZ
"PEITHO" DOO TRAVNIK
"BABIĆ" D.O.O. JABLANICA
"HPT" JP D.O.O. MOSTAR
"PERKOVIĆ" BUSOVAČA
"BOCA" VITEZ
"HRAST" DOO BIHAĆ
"PGM" D.O.O. BUSOVAČA
"BOJANIĆ" JAJCE
"HRT KISELJAK" D.O.O. KISELJAK
"PRIMO" D.O.O. VITEZ
"BATO" D.O.O. VISOKO
"HRVATSKA BOLNICA "DR FRA MATO NIKOLIĆ" NOVA BILA
"RAJIĆ COMPANY" D.O.O. NOVI TRAVNIK
"BRANEX" D.O.O. BUSOVAČA
"I. GIMNAZIJA "NIKOLA ŠOP" JAJCE
"RUDNICI BOKSITA-JAJCE" DOO JAJCE
"BOR" VITEZ
"IGMAN" D.D. KONJIC
"SAMOBORKA-KOMCEL" DONJI VAKUF
"BOSNA-DRVO" D.O.O. VITEZ
"IZBOR" D.O.O. VITEZ
"SAMOBORKA-VATROSTALNA" D.O.O. BUSOVAČA
"BOSS-AUTO" KNJIGOVODSTVO VITEZ
"ISMENS CO." D.O.O. SARAJEVO
"STOLAR" D.O.O. JABLANICA
"BUBA COMMERCE" D.O.O. VITEZ
"IMPREGNACIJA HOLZ" VITEZ
"SIKIRIĆ COMPANY" TRAVNIK
"BUS KOMERC" VITEZ
"IRAS" D.O.O. ODŽAK
"SIMELS" DOO VITEZ
"CANA-PROMET" KISELJAK
"INTERDOM" D.O.O. VITEZ
"SAMPI PROM" D.O.O. SARAJEVO
"CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" BUSOVAČA
"IVA" VITEZ
"SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA" NOVI TRAVNIK
"ČALJKUŠIĆ" D.O.O. BUSOVAČA
"JUTRO" D.O.O. JAJCE
"SREDNJA SKOLA BUSOVAČA
"COMMERCE S" D.O.O. KREŠEVO
"JADRAN" D.O.O. VITEZ
"SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA" FOJNICA U KISELJAKU
"CONING" KISELJAK
"KALEN" VITEZ
"SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA" JAJCE
"CROATIA-VITEZ" D.O.O. VITEZ
"KALVARIJA COP" DOO VITEZ
"SREDNJA ŠKOLA "IVAN GORAN KOVAČIĆ" KISELJAK
"CVIJANOVIĆ" SZR BRNJACI-KISELJAK
"KALVARIJA" IGM VITEZ
"SREDNJA ŠKOLA "TRAVNIK" TRAVNIK
"ČASTO" POSUŠJE
"KNJIGOVODSTVENI SERVIS "KOMP-ING" VITEZ
"SREDNJA ŠKOLA "VITEZ" VITEZ
"ĆIRO-PROMET" D.O.O. USKOPLJE-G.VAKUF
"KOMOTIN" JAJCE
"STAMBENO-KOMUNALNI FOND" VITEZ
"DADO COMMERCE" D.O.O. KISELJAK
KJNIGOVODSTVENI SERVIS "EKONOMISTA" JAJCE
"STUDIO VAG" DOO DONJI VAKUF
"DICENTRA" D.O.O. ORAŠJE
"KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZVONAR SNJEŽANA
"ŠANTIĆ" VITEZ
"DELIKATES" STR BUSOVAČA
"KOMOTIN" JAJCE
"ŠPAR-MERC" D.O.O. KISELJAK
"DELTA" VITEZ
"KOMP-ING" VITEZ
"ŠUMAKOMERC" D.O.O. JAJCE
"DIZAJN" VITEZ
"KRISTAL" STAKLARSKO PODUZEĆE VITEZ
"ŠUTRA" VITEZ
"DOM ZDRAVLJA" BUSOVAČA
"L&S COMMERCE" KISELJAK
ŠPG-ŠGD "ŠUME SREDIŠNJE BOSNE" DONJI VAKUF
"DOM ZDRAVLJA" NOVA BILA
"LADAN" JAJCE
"TERMIKA" VITEZ
"DOM ZDRAVLJA" TRAVNIK
"LASVA-KOMERC" NOVA BILA
"TISA TURIST" BUSOVAČA
"DOM ZDRAVLJA" VITEZ
"LIKOM" VITEZ
"TRGOCENTAR" DD NOVI TRAVNIK
"DOM ZDRAVLJA" ŽEPČE
"LUG KOMERC" D.O.O. JAJCE
"TRGOGROZD" VITEZ
"DUNO-LIT" D.O.O. KISELJAK
"LUKA" STR BUSOVAČA
"TROPIK" CAFFE ZENICA
"EURO-BOSS" ODŽAK
KNJIŽARA "PELIKAN" KONJIC
"TROPIK" DOO ZENICA
"EKOGRADNJA" JP KAKANJ
"LJEKARNA NOVA BILA" NOVA BILA
"UKRAS" VITEZ
"ECOTOK" D.O.O. TRAVNIK
"MARIĆ-PROMET" KISELJAK
"UNION – COMERC" ZENICA
"ELKOM" VITEZ
"MLINPEK - ŽITAR" D.O.O. JAJCE
"UNITRGOVINA" D.O.O. DONJI VAKUF
"EINHEL BiH" D.O.O. VITEZ
"MIRIND" VITEZ
"UNIVERZAL" VITEZ
"ELBOKOMERC" D.O.O. JAJCE
"MISTIKA" NOVA BILA
"VATROSTALNA" D.D. BUSOVAČA
"EPS LAŠTRO" D.O.O. KREŠEVO
"MIX-COMPANY" KISELJAK
"VIGMMA-COMMERCE" VITEZ
"ERP COMPANY" CAZIN
"MLAKIĆ" VITEZ
"VILENICA" NOVI TRAVNIK
"EKO-ČISTOĆA" D.O.O. BUSOVAČA
"MODUS" VITEZ
"VIR" D.O.O. NOVA BILA
"EURO-ASIA TRADING" TRAVNIK
"MUP ŽUPANIJE SREDIŠNJA BOSNA" TRAVNIK
"VITEZ IGM" D.O.O. VITEZ
"EUROMAG" P.O. BOSANSKA KRUPA
"NIGMA" BUSOVAČA
"VITEZ" SZ VITEZ
"EXPO TRADE" D.O.O. KISELJAK
"NOVOTEHNA" D.D. NOVI TRAVNIK
"VITEZIT-CROMEN" VITEZ
"FEROTOM" D.O.O. KISELJAK
"NIKO MOTORS" D.O.O. KONJIC
"VITEZLIJEK" VITEZ
"FIS" VITEZ
"OBZOR" D.O.O. VITEZ
"VITEZŠPED" VITEZ
"FORMULA" VITEZ
"OBLO-COMMERC" D.O.O. KONJIC
"VITKOM" VITEZ
"FENIX&CO" D.O.O. KONJIC
OPĆINA KISELJAK
"VITOPLAST" VITEZ
"F/V" D.O.O. JAJCE
OPĆINA BUSOVAČA
"VUKOJA COMMERCE" D.O.O. KISELJAK
"FAUD" D.O.O. KISELJAK
OPĆA BOLNICA KONJIC
ZAVOD "BANOVIĆI" BOR
"GANIK" D.O.O. VITEZ
"OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA "NOVI TRAVNIK" NOVI TRAVNIK
"ZRAK AEO" KISELJAK
"GOGI" D.O.O. KONJIC
"OSNOVNA SKOLA "NOVA BILA" NOVA BILA
"ŽELJO TOURS" TRAVNIK
"GRADSKA LJEKARNA" VITEZ
"OSNOVNA SKOLA BUSOVAČA"
"ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA – MINISTARSTVO FINANCIJA" TRAVNIK
"GRUJO" D.O.O. VITEZ
OPTIKA "JERKOVIC" VITEZ
"ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA – MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA" TRAVNIK